dr inż. Michał Sypuła

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności:
maszyny i urządzenia rolnicze
Stopień naukowy: dr inż. 

Zainteresowania naukowe:
właściwości materiałów roślinnych,  techniki i technologie w pozbiorowej obróbce płodów rolnych, doskonalenie technologii zbioru ziemniaków.

Stanowisko i miejsce pracy
starszy wykładowca, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |